درباره ما

 

فروشگاه های سان راد به تدریج از ابتدای سال ۱۳۹۲ با همت گروه بازرگانی مرادی افتتاح شدند.

پس از گذشت چهار سال و استقبال کم نظیر مشتریان از محصولات این فروشگاهها، در سال ۱۳۹۶ تصمیم به افتتاح فروشگاه اینترنتی سان راد گرفته شد

تا ارایه محصولات این فروشگاه به شکل بهتری در کل کشور صورت پذیرد و با حذف بعد مسافت رضایت هر چه بیشتر مشتریان محترم ایجاد شود.

صاحب امتیاز فروشگاه : آقای  ولی اله مرادی